Dach 02Wybór dachówek dla domu a plan zagospodarowania przestrzennego

Planując budowę domu, warto dokładnie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym są sprecyzowane wymogi dotyczące nowo powstających budynków na określonym obszarze. W wielu miejscach niedozwolone jest na przykład budowanie dachów płaskich – mowa głównie o południowych rejonach, gdzie zwykle są dość obfite opady śniegu. W przypadku dachów stromych zwykle zalecane jest zachowanie kąta nachylenia w zakresie od 35 do 45 stopni.

Dach stromy ma to do siebie, że pokrycie jest widoczne, dlatego MPZP narzuca wygląd dachu. Mowa nie tylko o kolorystyce, ale także o dopuszczalnych materiałach. Wymogi stosowania określonych kolorów i kształtów dachu wynikają z zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz potrzebny zachowania ładu przestrzennego i podkreślenia unikalnego charakteru tradycyjnej zabudowy na określonym terenie. MPZM zwykle ograniczają zakres kolorów do kolorystyki spotykanej w naturze — dom ma być dopasowany do otaczającego go krajobrazu.

 

Kryteria wyboru dachówek

Dostępne w naszej hurtowni w Koszalinie dachówki dostosowane są do różnych kątów nachylenia połaci. Dachówki ceramiczne polecamy na dachy o nachyleniu od 16 do 45 stopni a cementowe w zakresie od 20 do 60 stopni. Montaż przy mniejszym niż określony przez producenta dachu kącie nachylenia może skutkować przeciekaniem, dlatego jest to podstawowe kryterium, jakie należy wziąć pod uwagę po analizie MPZP.

Kolejna kwestia to kolor i kształt dachówek, które dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, a więc pod tym względem nie ma problemu ze spełnieniem wymogów zapisanych w MPZP. Do wyboru są dachówki ceramiczne z powłoką z glazury lub angoby. Są to warstwy decydujące nie tylko o kolorze, ale także o właściwościach pokrycia.