MagazynJakie produkty i wyroby można znaleźć w składach budowlanych?

Materiały budowlane to dość niejednorodna grupa produktów – do tej kategorii zalicza się każdy wyrób, który został wyprodukowany w celu trwałego wbudowania w obiekt budowlany i wpływa na właściwości użytkowe budynku. Materiały budowlane można podzielić ze względu na właściwości techniczne. Wyróżniamy:

  • Materiały konstrukcyjne – artykuły do murowania ścian, czyli pustaki i zaprawy oraz bloczki i cegły;
  • Materiały niekonstrukcyjne – elementy wykorzystywane do budowy podjazdów i utwardzeń, na przykład kostka brukowa;
  • Materiały izolacyjne – służą do wykonywania termoizolacji budynków. Może to być wełna mineralna oraz styropian.

Oprócz tego składy budowlane stosują podział na materiały murowe, stropowe, dachowe, izolacyjne, wykończeniowe i instalacyjne. W dobrej hurtowni kupić można kompletny system kominowy oraz pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem i oknami dachowymi, a także wszystkie potrzebne akcesoria montażowe.

 

Dlaczego warto zaopatrywać się w składach budowlanych?

Hurtownie materiałów budowlanych oferują atestowane produkty z aprobatami technicznymi wydawanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z deklaracjami zgodności CE. Daje to gwarancje, że kupowane wyroby mają określone właściwości użytkowe.

Przy dużej inwestycji, jaką bez wątpienia jest budowa domu, warto zaopatrywać się u jednego dostawcy — wówczas można liczyć na korzystniejsze ceny oraz ciągłość dostaw. W składzie budowlanym dostępne są wszystkie materiały potrzebne w różnych etapach budowy domu. Co więcej, składy budowlane zapewniają transport artykułów budowlanych, co w przypadku marketów nie zawsze jest możliwe lub opłacalne.

Reasumując, zaopatrywanie się w składzie budowlanym to gwarancja terminowych dostaw, atrakcyjnych cen i profitów ze współpracy oraz wysokiej jakości dostarczanych materiałów.