Blog

 

Dobór pokrycia dachowego a stopień nachylenia dachu

Wybierając materiał na pokrycie dachu, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, począwszy od wielkości obiektu budowlanego, czyli rozpiętości dachu. W przypadku niektórych z nich sam szkielet, więźba będzie na tyle masywna, że nie każde poszycie może zostać nań zastosowane. Duży wpływ na decyzję będzie też mieć stopień nachylenia konstrukcji,

Dach 02

Jakie produkty i wyroby można znaleźć w składach budowlanych?

Materiały budowlane to dość niejednorodna grupa produktów – do tej kategorii zalicza się każdy wyrób, który został wyprodukowany w celu trwałego wbudowania w obiekt budowlany i wpływa na właściwości użytkowe budynku. Materiały budowlane można podzielić ze względu na właściwości techniczne. Wyróżniamy:

Magazyn

Wybór dachówek dla domu a plan zagospodarowania przestrzennego


Planując budowę domu, warto dokładnie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym są sprecyzowane wymogi dotyczące nowo powstających budynków na określonym obszarze. W wielu miejscach niedozwolone jest na przykład budowanie dachów płaskich – mowa głównie o południowych rejonach, gdzie zwykle są dość obfite opady śniegu.

Dach 02